સરકારી વકીલ કેવી રીતે બનવું?

સરકારી વકીલ કેવી રીતે બનવું?

દરેક વ્યક્તિ સારી સ્થિતિમાં કામ કરવા માંગે છે, આ માટે તે ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવા અને તે મુજબ પોતાનું જીવન જીવવા માંગે છે. દરેક વ્યક્તિની રુચિ અલગ હોય છે, તે પોતાની રુચિ પ્રમાણે પોતાનો વ્યવસાય પસંદ કરે છે.

જો તમે કાયદાના ક્ષેત્રમાં સરકારી વકીલ બનવા માંગો છો , તો તમારે તેના વિશે સંપૂર્ણ જાણકારી હોવી જોઈએ.

સરકારી વકીલ શું છે?

તમામ સરકારો, પછી તે રાજ્ય સરકાર હોય કે કેન્દ્ર સરકાર, પોતાના માટે વકીલોની નિમણૂક કરે છે, જેમને અલગ અલગ હોદ્દા માટે અલગ-અલગ નામથી બોલાવવામાં આવે છે. જે રીતે કેન્દ્ર સરકાર માટે કાનૂની મુદ્દો ભારતના એટર્ની જનરલ છે, તેવી જ રીતે, રાજ્ય સરકાર માટે, કાયદાકીય મુદ્દાને જોવાની પોસ્ટને રાજ્યના એડવોકેટ જનરલ કહેવામાં આવે છે.

તેઓ ખૂબ જ ઉચ્ચ કક્ષાના અનુભવી વકીલો છે, પરંતુ આજે અમે સરકારી વકીલ તરીકે APO અથવા મદદનીશ ફરિયાદી અધિકારી વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ. આવા અનુભવી વકીલોની નિમણૂક માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા દર વર્ષે APO પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. જો તમે આ પરીક્ષા પાસ કરવામાં સફળ થશો, તો રાજ્ય સરકાર દ્વારા તમને સરકારી વકીલ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવશે.

સરકારી વકીલ કેવી રીતે બનવું?

સરકારી વકીલ બનવા માટે , તમારી પાસે કાયદામાં સ્નાતકની ડિગ્રી હોવી આવશ્યક છે. કાયદામાં સ્નાતક પાસ કર્યા પછી, તમે બે રીતે સરકારી વકીલ બની શકો છો-

 • અનુભવ પર આધારિત
 • APO પરીક્ષા પાસ થવા પર

અનુભવના આધારે

 • તમારી પાસે ઓછામાં ઓછો 7 વર્ષનો અનુભવ હોવો જોઈએ અને તમારી ઉંમર ઓછામાં ઓછી 35 વર્ષ હોવી જોઈએ.
 • તમે જાણીતા અને પ્રખ્યાત વકીલ છો.
 • તમારો રાજકીય સંપર્ક પણ સારો હોવો જોઈએ.
 • જો તમે સારા રાજકીય સંબંધો ધરાવો છો, તો તમે સરકારી વકીલ તરીકે પસંદ કરી શકો છો.
 • સરકાર દ્વારા પસંદ થવા પર, તમે સરકારની ઇચ્છા મુજબ સરકારી વકીલનું પદ સંભાળી શકો છો, સરકાર બદલાવા પર, તમને નવી સરકાર દ્વારા આ પદ પરથી હટાવી શકાય છે.

APO પરીક્ષા પાસ થવા પર

 • દર વર્ષે સરકારી વકીલ બનવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા APO પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવે છે.
 • આમાં ભાગ લેવા માટે, તમારે કાયદામાં સ્નાતક પાસ કરેલ હોવું આવશ્યક છે.
 • જો તમે સફળ થશો, તો તમારી પસંદગી સરકારી વકીલ તરીકે કરવામાં આવશે.
 • જો તમારી પસંદગી આ રીતે કરવામાં આવે તો રાજ્ય સરકાર તમને પદ પરથી મુક્ત નહીં કરી શકે.

APO નું FULL FORM

APO નું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ Assistant Prosecution Officer છે, આ પરીક્ષા રાજ્ય સરકાર દ્વારા યોજવામાં આવે છે.

APO પરીક્ષા

APO ની પરીક્ષા ત્રણ તબક્કામાં લેવામાં આવે છે-

 • પ્રારંભિક પરીક્ષા
 • મુખ્ય પરીક્ષા
 • ઈન્ટરવ્યુ

પરીક્ષા પેટર્ન

પરીક્ષાPAPERનંબર
પ્રારંભિક પરીક્ષા1 PAPER150 ગુણ
મુખ્ય પરીક્ષા4 PAPER400 ગુણ
ઈન્ટરવ્યુ,50 ગુણ

APO પરીક્ષા સફળતાપૂર્વક પાસ કર્યા પછી, તમારી પસંદગી સરકારી વકીલ તરીકે થાય છે.

અહીં તમને સરકારી વકીલ બનવા વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે. આવી અન્ય માહિતી માટે, તમે https://ctgpbs1.org/ ની મુલાકાત લઈ શકો છો . જો તમે આપેલ માહિતી અંગે તમારા વિચારો અથવા સૂચનો અથવા પ્રશ્નો પૂછવા માંગતા હો, તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ દ્વારા સંપર્ક કરી શકો છો.

સરકારી વકીલ કેવી રીતે બનવું?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top